ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

Na poziome Polskiego A1 znajomości języka polskiego, musisz poznać około 1000 polskich słówek dotyczących codziennych tematów, nauczyć się budować proste zdania i wypełniać standardową dokumentację informacjami o sobie. Dobrze jest też rozumieć ze słuchu proste teksty, a czytając je, umieć określić ich temat, wskazać główną myśl i odpowiedzieć na pytania dotyczące ich treści.

  • Zajęcia szkolne w małych grupach
Zarejestruj się online