Praktyki dla Uczelni Wyższych

Odbycie praktyk studenckich to niezbędny element zaliczenia studiów.

Czas trwania praktyk studenckich zależy od studiowanego kierunku i stopnia studiów. Reguluje to Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Według art. 76 pkt. 5 na studiach licencjackich i jednolitych magisterskich wymagany minimalny czas praktyk wynosi 6 miesięcy. Natomiast na studiach magisterskich drugiego stopnia czas ten skraca się do 3 miesięcy.

Oprócz zapewnienia minimalnego wymaganego czasu praktyk, oferujemy unikalną szansę na rozwój w rzeczywistym środowisku pracy, dopasowanym do Twojego kierunku i poziomu studiów. Nasz program praktyk został starannie zaplanowany tak, aby nie kolidował z terminami zajęć dydaktycznych czy egzaminów, dzięki czemu możesz skoncentrować się zarówno na nauce, jak i zdobywaniu praktycznych doświadczeń zawodowych.

Organizowane przez GLOBAL–MED EDUCATION praktyki zawodowe odbywają się zgodnie z warunkami i trybem organizowania praktycznej nauki zawodu, zawartymi w Rozporządzeniu MEN z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. poz. 391).

Nie czekaj! Zapisz się już teraz i rozpocznij swoją przygodę z praktykami studenckimi, które otworzą przed Tobą drzwi do sukcesu zawodowego.

Zdobądź swoje pierwsze doświadczenie w zawodzie!

  • Zapisz się już teraz
  • Tel. +48 577 003 759